zlobek miejski zabrze

Zapisy

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Zabrzu ul. Buchenwaldczyków 32

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Zabrzu Filii przy ul. Andersa 34

 

Poniżej znajduje się wersja elektroniczna wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka, proszę kliknąć w zielony pasek aby rozwinąć formularz.

Formularz on-line: przyjęcie dziecka do Żłobka

Dane dziecka
  • przy ul. Buchenwaldczyków 32  przy ul. Andersa 34

od do

Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych
  • Dane
  • Matka/opiekun prawny
  • Ojciec/opiekun prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka dla potrzeb Żłobka Miejskiego w Zabrzu.