zlobek miejski zabrze

PROJEKT: Nasze małe skarby…

 

Zapraszamy serdecznie Rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do uczestnictwa w projekcie „Nasze małe skarby…”

 

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.

 

Poniżej znajdą państwo regulamin oraz inne załączniki związane z tym projektem:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Filii Żłobka przy ul. Andersa 34

 

Zał. nr 1 do Regulaminu
Zał. nr 2 do Regulaminu
Zał. nr 3 do Regulaminu

 

 

Cel projektu i efekty

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców poprzez utworzenie w Zabrzu 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w filii oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34.

Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 m-cy.

 

Wartość projektu

590 665,55 zł

 

Wartość dofinansowania

519 785,68 zł