zlobek miejski zabrze

Zapisy

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka przy ul. Buchenwaldczyków 32

Wniosek o przyjęcie dziecka do Filii Żłobka przy ul. Andersa 34

Formularz on-line: przyjęcie dziecka do Żłobka

Dane dziecka
  • przy ul. Buchenwaldczyków 32  przy ul. Andersa 34

Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych
  • Dane
  • Matka/opiekun prawny
  • Ojciec/opiekun prawny

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji rekrutacji oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).