Dla rodziców

Szanowni rodzice!

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka, nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Po złożeniu wniosku należy potwierdzać telefonicznie jego aktualność raz na kwartał.

Nie spełnienie powyższego warunku może skutkować wykreśleniem wniosku z listy oczekujących. 

Zapraszamy Rodziców Dzieci, które uczęszczają lub uczęszczały do Naszego Żłobka do wyrażenia opinii na nasz temat. Link do formularza z opiniami: https://g.page/zlobek_miejski_zabrze/review?gm